top of page

Villa Eulenburg *©
EPRO * funding group
WiX © website

Drum / Brune family
Direction Julia & Anna Drum
Management:
Julia Drum, Art, Health Sciences - Sports
Anna Drum, art historian, media sciences - Dresden
Creative director & support group production
Markus Brune
Founder-Initiative
German Sponsorship Association for Health Promotion * DFG * ©

Arte + Medica + V-Spheres - SPA - Sports ©

The statutory provisions for the promotion group for private health promotion apply
Information in accordance with the Youth Protection Act - Federal Republic of Germany

Thanks very much

© Villa Eulenburg*
Branding by former Sebastian Drum Gallery Publishing Media
Paulihof 5   24837 Schleswig / GER  -  Estd. 1993
Sponsorship Association - Since 2015

NO TRADE / NO COMMERCIAL / NO REGULAR SERVICES
Villa Eulenburg * ©
EPRO * finansieringsgruppe
WiX © hjemmeside

Tromme / Brune familie
Instruktion Julia & Anna Drum
Ledelse:
Julia Drum, kunst, sundhedsvidenskab - sport
Anna Drum, kunsthistoriker, medievidenskab - Dresden
Kreativ direktør & støttegruppeproduktion
Markus Brune
Stifter-initiativtager
Tysk sponsorforening for sundhedsfremme * DFG * ©

Arte + Medica + V-Spheres - SPA - Sport ©

Lovbestemmelserne for fremmegruppen for privat sundhedsfremme finder anvendelse
Oplysninger i henhold til ungdomsbeskyttelsesloven - Forbundsrepublikken Tyskland

Mange tak

© Villa Eulenburg * - Branding af tidligere Sebastian Drum Gallery Publishing Media Paulihof 5 24837 Schleswig GER - Estd. 1993
Sponsorforening - siden 2015
INGEN HANDEL / INGEN KOMMERCIEL / INGEN REGELMÆSSIG SERVICE

Villa Eulenburg*
©
Förderkreis ePRO*
WiX
©-Webseite

Familie Drum / Brune
Direktion Julia & Anna Drum
Leitung:
Julia Drum, Kunst, Gesundheitswissenschaften - Sport
Anna Drum, Kunst-Historikerin, Medien-Wissenschaften - Dresden
Kreativ-Direktor & Förderkreis-Produktion

Markus Brune
Gründer-Initiator
Deutscher Förderkreis Gesundheits-Förderung* DFG*
©
2021 - Maître Santé* - 健康大师 - ヘルスマスター (GER) - Estd. 1990

Arte + Medica + V-Spheres - SPA - Sports©

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen für Förderkreis private Gesundheits-Förderung
Information gem. Jugendschutzgesetz -Bundesrepublik Deutschland

Vielen Dank


© Villa Eulenburg* - Branding by former Sebastian Drum Gallery Publishing Media Paulihof 5 24837 Schleswig GER - Estd. 1993
Förderkreis - Seit 2015

KEIN HANDEL / KEIN GEWERBE / KEINE REGELLEISTUNGEN
 

bottom of page